repetities

repetities

de repetitiedagen worden in overlegging met de dan actieve acteurs gekozen

tot hier toe is dat altijd maandag en woensdag geweest,

deze gaan door in de jongensschool van millegem ( container )


wat het eventueel repeteren tijdens het weekend ( voor- of namiddag ) betreft:

tot hier toe hebben we deze dagen als reserve beschouwt voor detail-repetities en inhaal- repetities

( vb lang ziek – special shot of effect ).

het is de bedoeling van om 19:30 uur te starten en te eindigen om 22:15,

het aantal repetities is afhankelijk van : -de moeilijkheidsgraad van het stuk,

de inzet en de vlotheid van de acteurs, -de blokindeling en de wisseling.

in de praktijk schommelt dit aantal tussen 35 a 40 repetities van 160 minuten.


voorstellingen

onze opvoeringen gingen tot 2005 door in ons lokaal “lindeplein”

aan de kerk in millegem.

deze zaal is echter niet meer beschikbaar

momenteel gaan de voorstellingen door in de jongensschool

in de maand februari of maart